Bolle Buik houdt zich aan de algemene Covid- 19 veiligheidsmaatregelen.
Zowel vroedvrouwen als cliënten dragen een mondmasker, houden afstand, handen worden ontsmet  en de ruimte wordt geventileerd.
Wij maken geen onderscheid wie al dan niet gevaccineerd is. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van zowel cliënten als vroedvrouwen om de andere te verwittigen bij minstens 2 symptomen (keelpijn, verkouden, hoest) en/of koorts > 38 °. Vermits verdere verspreiding zowel tussen de gevaccineerde als niet- gevaccineerde mensen gebeurt, wensen wij zo voorzichtig mogelijk te zijn.
Heb je nog vragen, spreek gerust je vroedvrouw aan.