'Grenzen stellen - Daadkrachtig en tegelijk respectvol handelen

Kinderen hebben nood aan een houvast. Zonder een betrouwbare volwassene die hen duidelijk bij de hand neemt voelen kinderen zich verloren. De wereld is nog te groot en te onoverzichtelijk om alles zelf uit te moeten zoeken. Indien een kind dit wel moet doen, levert het in aan vrijheid om zorgeloos te ontdekken, spelen, te proberen en te falen.

Een ouder die zich in bochten wringt om tegemoet te komen aan de wensen en grillen van kinderen is nefast voor het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouder als kind.
Ouders hebben nood aan zogenaamde 'parental space' om optimaal te kunnen genieten van het ouderschap.
Maar hoe kunnen we duidelijk grenzen en houvast bieden? Hoe kunnen we krachtig optreden bij grensoverschrijdend gedrag zonder te vervallen in machtsmiddelen zoals bang maken, bedreigen, omkopen, isoleren, smeken, … enzoverder?

In dit webinar worden heel concrete manieren aangereikt waarop je je kind krachtig en respectvol kan begeleiden tijdens zijn/haar zoektocht in de wereld.

De webinar duurt ongeveer een uur en kost 10 euro.
Bij het volgen van de reeks van drie betaal je 25 euro. ('Ik zie jou' 16 oktober & 'Regulatie' 11 december)

Inschrijven kan via onderstaande link
https://www.supersaas.be/schedule/vzw_anna-lena/Verbindend_opvoeden